Oncozenge rasar efter projektförsening

Publicerad

Forskningsbolaget Oncozenge faller närmare 40 procent efter att bolaget meddelat att produktkandidaten Bupizenge behöver justeras. Detta får konsekvenser för såväl tidslinjen för den planerade patientstudien som bolagets kapitalbehov, enligt ett pressmeddelande.

Läkemedelsformuleringen behöver justeras med avseende på en ingående icke aktiv komponent, på grund av att en förorening utvecklas i tabletten efter produktion. Bolaget kommer ta fram en omformulerad produkt som måste sättas på nya stabilitetsstudier innan GMP-producerat material för den kliniska studien kan produceras.

”Då detta oväntade fynd i utvecklingen av Bupizenge påverkar tidslinjer, kostnader och risknivå för projektet, kommer styrelsen överväga olika strategiska alternativ för projektet och bolaget”, heter det.

Bolagets bedömning är att en patientstudie tidigast kan starta under första halvan av nästa år. Tidigare förväntades studien inledas under det andra halvåret 2023.

Den 12 april 2022 rasade aktien 72 procent efter att bolaget avbrutit den planerade studien med Bupizenge. Anledningen var att amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA efterfrågat en kompletterande säkerhetsutredning gällande lakrits, som Bupizenge smaksatts med. Lakrits innehåller glycyrrhizinsyra som i höga halter under lång tid kan orsaka rubbningar i kroppens saltbalans och leda till förhöjt blodtryck.

Bupizenge, med det aktiva ämnet bupivakain, syftar till att lindra oral smärta hos cancerpatienter som lider av smärta orsakad av strålbehandling eller kemoterapi.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons