Omkring två dussin centralbanker kan ha digitala valutor vid årtiondets slut – BIS

Publicerad

Omkring två dussin centralbanker i världen väntas ha digitala valutor i cirkulation vid slutet av årtiondet. Det uppger BIS, samarbetsorganet för världens centralbanker, i en publicerad undersökning enligt Reuters.

De flesta digitala valutor väntas uppstå inom detaljhandeln. Totalt kan elva centralbanker komma att göra sällskap ett antal länder som redan har digitala valutor inom detta område, såsom Bahamas, länder i östra Karibien, Jamaica och Nigeria.

Vidare kan nio länder komma att lansera digitala valutor på grossistsidan.

”Att förbättra gränsöverskridande betalningar är en av de viktigaste drivkrafterna bakom centralbankernas arbete med CBDC-produkter för grossistledet”, står det i rapporten.

CBDC är en förkortning för Central Bank Digital Currencies.

BIS undersökning genomfördes med 86 centralbanker i slutet av förra året.

https://www.reuters.com/markets/currencies/twenty-four-central-banks-will-have-digital-currencies-by-2030-bis-survey-2023-07-10/

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons