OEM International ökar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Teknikhandelsbolaget OEM International redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 8,8 procent till 1 296 miljoner kronor (1 191). Valutan påverkade positivt med 7 procent och den organiska försäljningstillväxten var cirka 2 procent.

Ebita-resultatet blev 210 miljoner kronor (208), med en ebita-marginal på 16,2 procent (17,5).

Rörelseresultatet blev 203 miljoner kronor (201), med en rörelsemarginal på 15,7 procent (16,9).

Resultatet före skatt var 202 miljoner kronor (199).

Resultatet efter skatt blev 157 miljoner kronor (156), en ökning med 0,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,13 kronor (1,13).

Orderingången landade på 1 222 miljoner kronor (1 295), en minskning med 5,6 procent mot föregående år.

OEM International, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång1 2221 295-5,6%
Nettoomsättning1 2961 1918,8%
Organisk försäljningstillväxt, procent2
EBITA2102081,0%
EBITA-marginal16,2%17,5%
Rörelseresultat2032011,0%
Rörelsemarginal15,7%16,9%
Resultat före skatt2021991,5%
Nettoresultat1571560,6%
Resultat per aktie, kronor1,131,130,0%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons