Odin USA ökade 3,27 procent i december – fondens tre största innehav bland de bästa bidragsgivarna för helåret

Publicerad

Fonden Odin USA steg 3,27 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,45 procent. Under 2021 har fonden avkastat 42,50 procent och är därmed bättre än index som har ökat 40,87 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Harald Nissen och Robin Øvrebø.

Förvaltarduon inleder med att konkludera att 2021 blev ett bra år för fonden, både i absolut och relativ bemärkelse. Årets starkaste bidragsgivare blev Alphabet, Accenture och Thermo Fisher medan de svagaste bidragsgivarna blev Frontdoor, Medtronic och Ball.

Decembers starkaste bidragsgivare blev Accenture A, UnitedHealth Group och Mastercard A medan de svagaste bidragsgivarna var Etsy Inc, Amazon.com och Siteone Landscape Supply.

Förvaltarduon sammanfattar med att utsikterna för aktiemarknaden under 2022 är svårbedömd men de anser själva att fonden är väl positionerad för att fortsätta generera god avkastning långsiktigt. Förvaltarna har för avsikt att vidmakthålla sin investeringsfilosofi och ämnar fortsätta fokusera på bolag med väletablerade affärsmodeller samt är finansiellt starka och som beräknas generera god avkastning på lång sikt framöver.

Under 2021 investerade fonden i fyra nya bolag samtidigt som de avyttrade samtliga aktier i två olika bolag, A.O. Smith och Wells Fargo.

Vid årsskiftet var Alphabet C, Thermo Fisher Scientific och Accenture A fondens största innehav med vikter på 5,18, 5,09 respektive 4,37 procent.

Störst sektor var informationsteknik på 22,56 följt av finans på 22,31 procent.

Förvaltat kapital uppgick vid årsskiftet till 4 850 miljoner kronor.

Odin USA, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,27Index MM, förändring i procent4,45Fond i år, förändring i procent42,50Index i år, förändring i procent40,87

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons