Odin USA minskade 2,93 procent i februari – ökad oro på marknaden efter Rysslands invasion

Publicerad

Fonden Odin USA minskade 2,93 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,49 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,93 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Harald Nissen och Robin Øvrebø.

Under den senaste månaden har oron ökat på marknaden efter Rysslands invasion av Ukraina. Både kriget och de medföljande ekonomiska sanktionerna skapar osäkerhet på marknaden. Förvaltarna betonar att fonden endast har en liten exponering mot bolag som är verksamma i Ryssland eller Ukraina.

I slutet av februari presenterade Berkshire Hathaways vd, Warren Buffett, sitt årliga aktieägarbrev.

”Han påpekar att en viktig ingrediens för bolagets långsiktiga framgång har varit att det är baserat i USA som erbjuder goda, långsiktiga ramvillkor för näringslivet. Intressant nog har bolaget även köpt tillbaka aktier för 51,7 miljarder dollar, motsvarande 9 procent av de utestående aktierna vid årsskiftet 2019. Jämfört med alternativen var detta, intressant nog, enligt Buffett det mest attraktiva för bolagets aktieägare”, avslutar förvaltarna.

De främsta positiva bidragsgivarna under månaden var Heico, Henry Schein, Berkshire Hathaway, Roper Technologies och Amazon.com. I den negativa vågskålen fanns Meta Platforms, Frontdoor, Accenture, Transcat och Booking Holdings.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Berkshire Hathaway och Thermo Fisher Scientific med portföljvikter om 5,45, 5,01 respektive 4,64 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var finans största sektor med 23,26 procent av exponeringen. Näst största sektor var informationsteknik med 21,51 procent.

Odin USA, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,93Index MM, förändring i procent-4,49Fond i år, förändring i procent-9,93Index i år, förändring i procent-7,55

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons