Odin Sustainable Corporate Bond minskade 0,52 procent i juni – investerat i ny grön obligation från Borregaard

Publicerad

Fonden Odin Sustainable Corporate Bond C SEK minskade 0,52 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,99 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast.

Både korta och långa räntor steg under juni vilket förvaltarna skriver bidrog till fallande priser på obligationer med fast ränta. Flertalet centralbanker fortsätter att höja styrräntor och detta förväntas att fortsatta ske även om det rapporteras att marknaden nu prisar in att räntetoppen närmar sig.

Den europeiska kreditmarknaden hade generellt ett positivt sentiment. Ett undantag var dock brittiska Thames Water där kursen sjönk i slutet av månaden.

”Det beror på att bolagets vd oväntat lämnade bolaget och spekulationer om att den brittiska regeringen kan komma att ta bolaget under tillfällig administration”, kommenterar förvaltarna.

Fonden deltog i nyemissionen av en grön obligation från norska bioraffinaderiet Borreggaard.

”Lånebeloppet kan investeras i vidareutveckling av Borregaards hållbara produkter, ökad och effektivare användning av förnybar energi internt, minskning av klimatutsläpp, vattenrening, samt avfallsminskning och återvinning.”

Utöver detta har fonden investerat ytterligare i gröna obligationer utgivna av tre redan befintliga innehav i form av EnBW, Jyske Bank och SBAB Bank.

Tyska EnBW har använt de gröna lånebeloppen för att investera i förnybar energi.

”Bolagets gröna ramverk skisserar också möjligheter för investeringar i smarta mätare för energieffektivitet, infrastruktur för kraftdistribution och laddstationer för e-mobilitet.”

Jyske Bank meddelade i februari att 49 procent av finansieringen använts för att investera i gröna byggnader. 20 procent vardera har gått till att investera i förnybar energi och rena transporter och resterande belopp uppges ha gått till projekt inom hållbar förvaltning av bland annat naturresurser.

Det sista av dessa tre innehav, SBAB, avsätter intäkterna till att finansiera bolån för energieffektiva byggnader och en mindre del av lånen kommenteras ha använts till andra lån som bidra till miljöförbättringar på fastigheter.

Durationen i fonden uppgick vid månadsskiftet till 2,42 år och yielden rapporteras vara 4,79 procent.

Thames Water, Aib Group och British Telecom Britel var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 2,79, 2,76 respektive 2,71 procent.

Odin Sustainable Corporate Bond C SEK, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,52
Index MM, förändring i procent-0,53
Fond i år, förändring i procent1,99
Index i år, förändring i procent1,40

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons