Odin Small Cap ökade 12,27 procent i november – riskaptiten tilltar på marknaden

Publicerad

Fonden Odin Small Cap steg 12,27 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 11,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,52 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Inledningsvis beskriver förvaltarna den amerikanska centralbankens besked om att lämna styrräntan oförändrad, som en lättnad. Det följdes av en ökad riskaptit på marknaden och främst räntekänsliga bolag rörde sig mest, enligt förvaltarna.

”Vi har en väldiversifierad portfölj med många olika drivkrafter som förhoppningsvis ska klara av att hantera de flesta marknadssvängningar, men i extremsituationer kommer den att avvika mer än i normala marknadsrörelser.”

De innehav som stod för de mest positiva bidragen var OEM, Wihlborgs och NCAB, medan Alm Equity, Bravida och Medistim återfanns i den negativa vågskålen.

Några mindre förändringar gjordes i portföljen, där positionerna i NCAB, Hemnet och CTT Systems har blivit mindre.

När november är slut har alla utom ett av 35 portföljbolag rapporterat för tredje kvartalet. Hälften av rapporterna var bättre än väntat, åtta var i linje med förväntningarna och nio var svagare än väntat, skriver förvaltarna.

”Den största rapportbesvikelsen under november var NCAB, men marknaden valde att fokusera på det starka kassaflödet och handlade upp aktien under månaden.”

Sammantaget beskrivs rapportsäsongen som bra med en försäljning enligt förväntningarna och marginaler som kommit in bättre än väntat efter mindre komponentbrist och förenklade leverentörskedjor.

”Därmed har glädjande nog även kassaflödena varit starka, så bolagen fortsätter att leverera bra operationellt vilket har varit och fortsätter att vara vårt huvudfokus.”

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav CTT Systems, Lime Technologies och Vaisala med portföljvikter på mellan 4,61 och 5,26 procent. Största sektorer var samtidigt informationsteknik, industrivaror och -tjänster samt hälsovård.

Fonden hade störst exponering mot Sverige med 80,87 procent av allokerat kapital. Därefter kom Finland och Norge med vikter om 9,06 respektive 4,41 procent.

Odin Small Cap, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent12,27
Index MM, förändring i procent11,43
Fond i år, förändring i procent3,52
Index i år, förändring i procent4,65

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons