Odin Fastighet C minskade 6,76 procent i februari – mycket begränsad exponering mot Ryssland

Publicerad

Fonden Odin Fastighet C minskade 6,76 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,54 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,49 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Nils Hast.

Inledningsvis skriver förvaltaren att man såg breda fall på marknaden under februari. Detta trots att många av de bolagsrapporter för det fjärde kvartalet som presenterades var positiva. Förvaltaren menar därför att det är makroekonomiska faktorer så som Rysslands invasion av Ukraina, oro kring räntehöjningar och åtstramningar från centralbanker som haft en negativ påverkan på fastighetsaktier.

”Det var återigen förra årets vinnare som fick mest stryk och då särskilt SBB efter att en amerikansk firma publicerat en kritisk rapport på bolaget. Tidigare har denna typ av rapporter kommit samtidigt som aktörer blankar aktien. Frågan nu är om det finns ett otillåtet samband mellan rapporten (som inte innehöll något nytt) och blankningarna”, skriver Nils Hast.

Vidare skriver förvaltaren att man har en mycket begränsad exponering mot Ryssland. Endast Balder genom sitt dotterbolag SATO har en exponering mot den ryska marknaden. Exponeringen svarar däremot för mindre än 0,6 procent av Balders fastighetsvärde.

”Det betyder att exponeringen i ODIN Fastighet är mindre än 0,1 procent. Trots den låga direktexponeringen mot Ryssland är det dock klart att det kan komma negativa konsekvenser från kriget som kan påverka våra bolag negativt”, skriver förvaltaren.

Främsta bidragsgivarna under månaden var K2A Knaust & Andersson, Fabege, Kojamo, Eiendomsspar och Pandox. I den negativa vågskålen fanns SBB, Corem, NP3, Nyfosa och Platzer Fastigheter.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Balder, Nyfosa och SBB med portföljvikter om 9,07, 7,22 respektive 6,99 procent.

Gällande fondens geografiska fördelning var majoriteten av portföljen allokerad mot Sverige med 92,95 procent av exponeringen.

Odin Fastighet C, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-6,76Index MM, förändring i procent-4,54Fond i år, förändring i procent-16,49Index i år, förändring i procent-13,18

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons