Odin Europa minskade 1,55 procent i februari – tagit in brittiska Halma i portföljen

Publicerad

Fonden Odin Europa minskade 1,55 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,74 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,79 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,99 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Håvard Opland och Robin Øvrebø.

Gällande Rysslands invasion av Ukraina och det faktum att situationen skapat stor osäkerhet på världens finansiella marknader betonar förvaltarna att man inte har några enskilda investeringar varken i Ryssland eller Ukraina. Däremot följer man noggrant de innehav i fonden som har aktiviteter i regionerna.

Under månaden tog fonden in ett nytt innehav i form av brittiska Halma.

”Bolaget är verksam inom 42 affärsområden med mål att skapa en tryggare, renare och sundare värld. Uppköp är en central del deras strategi där de har en historik som få andra kan matcha. Vi bedömer att bolaget kan fortsätta sin starka tillväxttrend genom organisk tillväxt och uppköp av små- och mellanstora bolag av hög kvalité. Efter den senaste månadens kursfall framstår aktien som väldigt attraktiv”, skriver förvaltarna.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Bunzl, Lectra, Reckitt Benckiser Group, Burford Capital och Howden Joinery Group. I den negativa vågskålen fanns bland annat Spectris, Fresenius, SAP, Bossard Holding och Kerry Group.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Teleperformance, IMCD Group och Bunzl med portföljvikter om 6,79, 6,37 respektive 5,63 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var industrivaror och -tjänster största sektor med 35,63 procent av exponeringen. Näst största sektor var informationsteknik med 23,91 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Storbritannien med en portföljvikt om 30,78 procent. Även Frankrike och Tyskland hade betydande exponeringar om 28,40 respektive 12,33 procent.

Odin Europa, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,55Index MM, förändring i procent-1,74Fond i år, förändring i procent-8,79Index i år, förändring i procent-3,99

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons