Nyfosa minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 814 miljoner kronor (726), en ökning med 12,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 606 miljoner kronor (523), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 318 miljoner kronor (403), en minskning med 21,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -199 miljoner kronor (350). Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 45 miljoner kronor (138). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 47 miljoner kronor (67).

Resultatet före skatt var 257 miljoner kronor (1 055).

Resultatet efter skatt blev 242 miljoner kronor (981), en minskning med 75,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (5,07), vilket innebär en minskning med 77,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 96,91 kronor (105,25).

Nyfosa, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter81472612,1%
Driftnetto60652315,9%
Förvaltningsresultat318403-21,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-199350
Värdeförändringar fastigheter, realiserat45138-67,4%
Värdeförändringar derivat, totalt4767-29,9%
Resultat före skatt2571 055-75,6%
Nettoresultat242981-75,3%
Resultat per aktie, kronor1,145,07-77,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor96,91105,25-7,9%

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons