NP3 minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 443 miljoner kronor (382), en ökning med 16,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 338 miljoner kronor (287), en ökning med 17,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 195 miljoner kronor (209), en minskning med 6,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -176 miljoner kronor (291). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 60 miljoner kronor (136).

Resultatet före skatt var 46 miljoner kronor (658).

Resultatet efter skatt blev 36 miljoner kronor (526), en minskning med 93,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,28 kronor (9,27), vilket innebär en minskning med 97,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 132,69 kronor (128,74).

NP3, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter44338216,0%
Driftnetto33828717,8%
Förvaltningsresultat195209-6,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-176291
Värdeförändringar derivat, totalt60136-55,9%
Resultat före skatt46658-93,0%
Nettoresultat36526-93,2%
Resultat per aktie, kronor0,289,27-97,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor132,69128,743,1%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons