Nowonomics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter

Publicerad

Fintech-bolaget Nowonomics genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den genomförda företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 139 141 units, bestående av 695 705 aktier och 417 423 teckningsoptioner TO6 till garanterna. Teckningskursen är 17,50 kronor per unit, motsvarande 3,50 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på bolaget uppgående till totalt 2,4 miljoner kronor.

Nowonomics har därefter 20,38 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons