Nosium: Nyttig portföljutveckling – Mangold

Publicerad

Nosiums bolagsportfölj avslutade 2021 starkt. Den aggregerade omsättningstillväxten uppgick till 60 procent jämfört med 2020. Samtidigt förbättras lönsamheten vilket kan uttydas genom utvecklingen på den aggregerade bruttomarginalen som under årets sista kvartal översteg 60 procent. Det kan jämföras med knappt 50 procent 2020. Nosium står positionerat inom onlinetjänster och hållbara produkter, två marknader som uppvisar hög efterfrågan. Mangold bedömer att chansen till hög omsättningstillväxt är god.

Nosium har stärkt sin kassa genom en riktad emission. Samtidigt har portföljbolaget Holistic Health Academy avyttrats vilket ger bolaget ytterligare likvid att disponera. Vi bedömer att chanserna till både återinvesteringar och nya förvärv under 2022 är goda.

Mangold värderar Nosium genom en Sum of the Parts-modell. Därtill har vi genomfört en DCF-värdering. Båda värderingsmodellerna pekar på att Nosium är undervärderat. Börsoro, högre diskonteringsränta samt lägre förväntningar kring tillväxt har sänkt värderingsmultiplar för tillväxtbolag dit Nosium hör. Vi har reviderat prognosen för bolagets motiverade värde till 63 miljoner kronor, vilket ger ett motiverat värde per aktie om 2,10 kronor. Mangold vidhåller att Nosium handlas till rabatt sett till sitt substansvärde.

https://mb.cision.com/Main/20629/3518211/1543829.pdf

Research feed

Annons