Nosium avyttrar aktier i portföjbolaget OHG för 4,5 miljoner kronor

Publicerad

Investeringsbolaget Nosium har avyttrat aktier i portföljbolaget OHG, Online Health Group till ett värde av 4,5 miljoner kronor. 1 miljon kronor betalas genom aktier till samma värde i de tre företagen Medicortex, Bellpal och Bonzun, 1 miljon kronor kontant och 2,5 miljoner kronor kontant på revers. Det framgår av ett pressmeddelande.

OHG:s ambition är att vara en serieförvärvare av webbshoppar som riktar sig till en gemensam målgrupp. Strategiskt handlar affärsmodellen om att dra synergifördelar av att bedriva flera webbshoppar under samma paraply. Bolaget består idag av tre helägda dotterbolag där försäljning bedrivs via medvetna.se, naturalshop.se och naturligtsnygg.se. Bolaget har idag drygt 90 delägare och beslutade på årsstämman 2023 att bli publikt. Euroclear anslutningen förväntas bli klar i juli 2023.

OHG och dess största aktieägare Nosium för flera dialoger om ytterligare förvärv samt eventuell notering eller konsolidering med andra företag med liknande verksamhet.

Nosiums bokförda värde för hela sitt innehav i OHG uppgick innan transaktionen till 1,8 miljoner kronor, vilket medför att försäljningen förväntas ge ett positivt resultat för moderbolaget. Nosium äger efter försäljningen 47,2 procent av kapitalet och 70,1 procent av rösterna i OHG. Marknadsvärdet på Nosiums aktieinnehav i OHG utifrån senaste värderingen om 23,5 miljoner kronor och efter försäljningen uppgår således till 11,1miljoner kronor.

Värdet på Nosiums aktieportfölj uppdateras mot bakgrund av ovan och uppgår efter transaktionen till 84,9 miljoner kronor, motsvarande 1,54 kronor per aktie.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons