Norske Skog minskar omsättning och vinst

Publicerad

Norske Skog redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Ebitda-resultatet minskade och inkom lägre än väntat.

Omsättningen sjönk 13,5 procent till 3 404 miljoner norska kronor (3 937). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 130.

Ebitda-resultatet blev 380 miljoner norska kronor (905), väntat 411, med en ebitda-marginal på 11,2 procent (23,0). Den främsta orsaken till nedgången är att priserna för tryckpapper har gått ned.

Rörelseresultatet blev 146 miljoner norska kronor (1 195). Rörelsemarginalen var 4,3 procent (30,4).

Resultatet före skatt var 41 miljoner norska kronor (1 065). Resultatet efter skatt blev 45 miljoner norska kronor (935). Resultat per aktie hamnade på 0,48 norska kronor (9,92).

Norske Skog förväntar sig att råvaru- och energimarknaderna förblir osäkra. Bolaget uppger vidare att de minskade energipriserna och den minskade efterfrågan på tryckpapper förväntas resultera i lägre försäljningspriser under den kommande perioden. Bolaget kommer även fortsättningsvis att tillfälligt anpassa produktionen till kundernas efterfrågan.

Prisökningar kommer att genomföras under det andra halvåret i Australasien, men minskad efterfrågan i regionen kan kräva ökade exportvolymer.

Norske Skog, MNOKQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning3 4043 1308,8%3 937-13,5%
EBITDA380411-7,5%905-58,0%
EBITDA-marginal11,2%13,1%23,0%
Rörelseresultat1461 195-87,8%
Rörelsemarginal4,3%30,4%
Resultat före skatt411 065-96,2%
Nettoresultat45935-95,2%
Resultat per aktie, NOK0,489,92-95,2%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons