Norron Target minskade 0,34 procent i januari – minskat exponeringen mot aktier

Publicerad

Fonden Norron Target minskade 0,34 procent i januari. På rullande 12 månader har fonden minskat 3,63 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam bestående av Ulf Frykhammar, Peter Werleus, Jan Törnstrand, Marcus Plyhr, Oskar Ormegard, Oscar Sjögren, Jesper Laudon Meyer, Johan Solini och Gustaf Sjögren.

Inledningsvis skriver förvaltarna att större bolag har bidragit mest till avkastningen i januari, medan räntor varit den sämsta bidragsgivaren.

”I kontrast till november och december då vi såg en global räntenedgång har räntorna istället vänt upp och resulterade i ett negativt bidrag på 0,12 procent för fonden”, skriver förvaltarna men tillägger att tron på god riskjusterad avkastning i räntor kvarstår och att man därför behåller allokeringen om 50 procent mot räntor.

Portföljens ränteduration fortsätter minskas organiskt och låg i slutet månaden på 2,5 år, att jämföra med 2,7 år i slutet av december.

Vad gäller aktieinnehaven bidrog stora bolag med 0,3 procent av avkastningen, där de rapporterande bolagen SEB och Investor utgjorde de starkaste bidragsgivarna under månaden. Även Novo Nordisk gick starkt, såväl som Swedbank vars rapport var bättre än analytikernas prognoser.

Småbolagen bidrog istället negativt med 0,1 procent, där innehaven Nykode, Islax och Tekna var de sämsta bidragsgivarna.

”Som resultat har vi valt att dra ner nettoexponeringen i aktier till 20 procent, där majoriteten går mot stora bolag med god likviditet”, skriver förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Investor och Hexagon med portföljvikter om 2,40, 2,25 respektive 2,23 procent.

Norron Target, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,34
Fond ett år, förändring i procent-3,63

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons