Norron Sustainable Premium minskade 0,72 procent i juni – fortsatt spretig makrostatistik

Publicerad

Fonden Norron Sustainable Premium minskade 0,72 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Werleus, Jan Törnstrand, Joachim Sverre och Jesper Laudon Meyer.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det positiva risksentimentet steg under månaden då börserna steg, kreditspreadar gick ihop och räntor steg.

Makrostatistiken som kom in var enligt förvaltarna fortfarande spretig. Generellt sett har statistiken varit svag i Europa medan utvecklingen i USA sett bättre ut. Storbritannien uppges ha problem på flera fronter.

Flertalet centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden där svenska Riksbanken höjde med 25 baspunkter medan Norges Bank och Reserve Bank of Australia båda höjde med 50 punkter. Det gjorde även Bank of England men det var mer väntat. Förvaltarna tror sig se slutet på räntehöjningscykeln.

Ränte- och kreditmarkanden ökade sannolikheten för recession under en månad då räntorna gick upp med 15-50 baspunkter beroende på löptid. De tvååriga räntorna gick upp väsentligt mer och kurvorna blev allt mer inverterade.

Fondens yield steg till 9,5 procent under månaden. Räntedurationen uppges ligga stabil på 2,3 år och kreditdurationen ligger kvar på 3,1 år.

I den positiva vågskålen för fondens utveckling under månaden fanns Arion AT1 och Castellum. Istället kom innehavet i en senior obligation från Heimstaden samt Oriflame att påverka utvecklingen negativt.

”Oriflame handlar mycket dåligt vilket är förvånande. Kring 50 i kurs tycker vi det finns värde i obligationen. Bolaget har lång tid kvar till nästa förfall 2026, en räntetäckningsgrad på mer än 3x och har endast fast ränta. Det finns en stark ägare av bolaget och Oriflame har varit igenom tuffare tider förut”, skriver förvaltarna.

Gällande portföljaktiviteten skriver förvaltarna att inga större förändringar skedde i juni. Man har minskat exponeringen mot skuldindrivare, B2 Holding samt Kruk. Samtidigt har man ökat exponeringen mot Intrum.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Landsbankinn, Castellum och Volvo Treasury.

Norron Sustainable Premium, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,72
Fond i år, förändring i procent0,68

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons