Norron Select minskade 0,69 procent i juni – positiva bidrag från svenska banker

Publicerad

Fonden Norron Select minskade 0,69 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Marcus Plyhr, Peter Werleus, Jan Törnstrand, Oskar Ormegard, Oscar Sjögren, Jesper Laudon Meyer, Johan Solini, Ulf Frykhammar, Gustaf Sjögren.

Förvaltarna har generellt mindre positiv syn på aktiemarknaden som helhet de närmsta sex till tolv månaderna. Man har tidigare minskat vikten mot småbolag i portföljen och man känner sig bekväm med den befintliga portföljen där man fortsätter vara kort industribolag och överviktad mot banksektorn.

Främsta bidragsgivarna från långboken under månaden var de svenska bankerna. Andra positiva bidragsgivare var Hexatronic, Renewcell, Assa Abloy och Biogaia.

”Renewcell vald att göra en nyemission för att kortsiktigt brygga finansieringen i kommande upprampning. Norron valde att stötta bolaget i nyemissionen”, skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen från långboken under månaden fanns Beijer Ref, Mowi, Vestum, Lindab och Envipco. Det största negativa bidraget kom däremot från den större volatilitetsnedgången i marknaden. Eftersom fonden använder sig av en stor del optioner för att skydda andelsägarna så missgynnas man av lägre volatilitet.

”Just nu prissätter marknaden ingen oro för framtiden vilket drar ner volatiliteten till nivåer som vi inte sett sedan innan covid. Marknaden har ingen favör för att köpa skydd på nedsidan.”

Främsta bidragen från kortboken kom från investeringar i Indutrade, Latour, Tomra, H&M och Alfa Laval. Negativa bidrag i kortboken kom från HMS, Autoliv, Lagercrantz och ABB.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Nordea, Swedbank och SEB med portföljvikter om 4,83, 4,01 respektive 3,24 procent.

Norron Select, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,69
Fond i år, förändring i procent-12,86

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons