Norditek rapporterar ett nettoresultat på 4,9 miljoner kronor

Publicerad

Norditeks omsättning uppgick till 33,9 miljoner kronor under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket innebär en ökning om 136 procent jämfört med samma period föregående år enligt proforma. Den rörelsedrivande verksamheten i Norditek förvärvades under första halvåret 2021 och det saknas jämförelsesiffror.

Ebitda-resultat blev 7,9 miljoner kronor, med en ebitda-marginal på 23,3 procent.

Ebita-resultat blev 7,6 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 22,4 procent.

Rörelseresultatet blev 6,6 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 19,5 procent.

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor.

Bakomliggande faktorer till omsättningsökningen är en bra försäljningsökning men även framskjutna leveranser från föregående kvartal. Bolaget kan dock inte utesluta ytterligare framtida förseningar i leverantöresledet, skriver bolagets vd och koncernchef Daniel Carlbergs i rapporten.

Norditek-chefen kommenterar även kring makroläget: ”Covid och Ukrainakrisen har påverkat vår omvärld påtagligt i Q1 och Q2. Prishöjningar och leveransförseningar av maskiner och komponenter påverkar oss men detta är ett globalt problem och påverkar samtliga maskinleverantörer. Norditeks medicin mot detta har varit och kommer att vara noggrann planering och lång framförhållning vid beställning av maskiner och reservdelar”, anslår Carlberg.

Norditek, MkrQ2-2022Nettoomsättning33,9EBITDA7,9EBITDA-marginal23,3%EBITA7,6EBITA-marginal22,4%Rörelseresultat6,6Rörelsemarginal19,5%Nettoresultat4,9Resultat per aktie, kronor0,39

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons