Nordic Whisky Capital ökar omsättning – satsar internationellt

Publicerad

Whiskytillverkaren Nordic Whisky Capital redovisar ökande omsättning under helåret 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 31,4 procent till 20,5 miljoner kronor (15,6).

”Omsättningsökningen är helt hänförlig till kraftigt ökad försäljning i affärsområdet Agitator Bulk & Contract. Försäljningen av egna varumärken minskar något. Minskningen beror på lagerminskning under 2023 hos Agitator Whiskymakares svenska distributör. Försäljningen av Agitator whisky på Systembolaget ökar något under 2023”, skriver bolaget.

Fjolåret var inget generellt bra år för svenska whiskytillverkare. Tre av de fyra största svenska whiskytillverkarna minskade försäljningen genom Systembolaget under året. Nordic Whisky Capitals dotterbolag Agitator Whiskymakare stack ut genom att öka.

Rörelseresultatet blev -2 miljoner kronor (-2,9).

”Rörelseresultatet pressas av att en stor andel av försäljningen avser bulkförsäljning, med lägre marginaler medan kostnadsmassan är dimensionerad för fortsatt internationell expansion och därmed ökad försäljning av egna varumärken”, uppger bolaget.

Resultatet efter skatt blev -5,7 miljoner kronor (-5,2).

Innevarande år sker det flera lanseringar. Det planeras lansering på ytterligare mellan fem och tio nya marknader, genom olika försäljningskanaler. Digitala försäljningskanaler har hög prioritet och den första utlandslanseringen för året gjordes på Amazon i Tyskland i mars. I april följde lansering på Amazon i Storbritannien.

I mars lanserades också den kastanjlagrade Chestnut Cask i Agitators bassortiment. Försäljningen har gått bra och i början av maj förväntas den finnas på hyllan i ett antal Systembolagsbutiker, uppger Nordic Whisky Capital.

Agitator har hög målsättning för tillväxt. Insatserna ökas för att varumärket ska fortsätta att växa. Ökade marknadsföringsinsatser och förstärkning av bemanningen genomfördes under första halvåret förra året. Under det andra halvåret samma år påbörjades utlandslanseringarna och 2024 skruvas takten upp ytterligare i exportsatsningen.

Nordic Whisky Capital, Mkr20232022Förändring
Nettoomsättning20,515,631,4%
Rörelseresultat-2-2,9
Nettoresultat-5,7-5,2

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons