Nordic Tech Fund vidgar sin kapitalanskaffningsstrategi – vill nå större investerare

Publicerad

För Nordic Tech Fund har årets inledande månader präglats av att hjälpa portföljbolagen navigera i det turbulenta och oförutsägbara affärsklimat marknaden nu upplever med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina. Samtidigt upplevde man att portföljbolagen var oerhört bra på att anpassa sig till de ekonomiska förändringarna i omvärlden där riskkapital blev mer svåråtkomligt. Det skriver Nordic Tech Fund i ett nyhetsbrev.

”Dessa bolag var vana att leva med låga omkostnader och hitta pengar på andra ställen utöver kundintäkterna. De uppvisade stor flexibilitet när det gällde att anpassa sig till omständigheterna. Det finns med andra ord en krisberedskap i dessa typer av bolag som en del av deras DNA vilket gör många av dem bättre rustade för det otänkbara än mer etablerade företag. Med detta sagt kan det likväl bli en stor påfrestning även för dessa bolag när världsekonomin gungar. Överlag har bolagen trots allt påvisat fortsatt kurs mot utsatta mål utan större avvikelser”.

Vidare är Nordic Tech Fund Group i en rekryteringsfas där man letar efter kompetens för att kunna växla upp sitt kommunikationsarbete gällande vad som sker i portföljbolagen och i fonden. Detta är något som man tror kommer vara på plats inom kort. I och med rekryteringen vill man kommunicera mer djupgående material från portföljbolagen i form av intervjuer och analyser.

Under hösten 2021 startade fonden sin kapitalanskaffning där man initialt först ville erbjuda investerare som vanligtvis inte får möjligheten att investera i onoterade techbolag.

”Intresset fanns bland dessa investerare. Dock gjordes bedömningen efter att ha genomfört några initiala emissioner på Nordnet och Avanza att det krävs en strategi även gentemot större investerare för att nå kapitalmålet för fonden. Det pågår sedan januari ett intensivt arbete i linje med detta”.

Vidare lyfter man fram portföljbolaget Zesec som haft en stark inledning på 2022. Bolaget erbjuder fastighetsägare, boende och leveransbolag tillgång till fastigheter via en smartphone. Under det första kvartalet har Zesec rapporterat flera nya återförsäljaravtal. Bolaget har också redan börjat förbereda för en internationell satsning med Nederländerna som första marknad.

”4 mars tecknade bolaget även ett avtal med BankID. Samarbetet innebära att Zesecs nya och befintliga kunder kommer att få möjligheten att identifiera, dela nycklar samt fjärröppna via legitimering med BankID. Zesec ser även att användare kommer kunna autentisera sig med BankID för att handla via partners och marknadsplatser där även hemleverans kommer erbjudas i en nära framtid”.

Avslutningsvis vill man lyfta fram portföljbolaget AI Medical som gått till final i Tech Awards Sweden inom kategorin Mest värdefull användning.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons