Nordic Semiconductors ebitda klart högre än väntat i Q2

Publicerad

Nordic Semiconductor redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Även ebitda-resultatet kom in högre än väntat.

Omsättningen sjönk 23 procent till 154,2 miljoner dollar (200,2). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 150,3.

Ebitda-resultatet blev 28,5 miljoner dollar (51,9), väntat 15, med en ebitda-marginal på 18,5 procent (25,9).

Rörelseresultatet blev 17,6 miljoner dollar (41,4). Rörelsemarginalen var 11,4 procent (20,7).

Resultatet efter skatt blev 15,9 miljoner dollar (33,0).

För det tredje kvartalet guidar bolaget för intäkter på 145-165 miljoner dollar, jämfört med konsensusestimatet på 166 miljoner.

”Nordic ser tydliga tillväxtmöjligheter framöver men många kunder är fortsatt försiktiga i det rådande ekonomiska klimatet, och tidpunkten för marknadens återhämtning är osäker. Visibiliteten för intäkterna är därför låg bortom det innevarande kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Nordic Semiconductor, MUSDQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning154,2150,32,6%200,2-23,0%
EBITDA28,51590,0%51,9-45,1%
EBITDA-marginal18,5%10,0%25,9%
Rörelseresultat17,641,4-57,5%
Rörelsemarginal11,4%20,7%
Nettoresultat15,933,0-51,8%

Konsensusdata från Bloomberg

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons