Norconsult Sverige vinner uppdrag kopplat till Godsstråket genom Bergslagen

Publicerad

Konsultbolaget Norconsult Sverige har vunnit ett uppdrag som syftar att förbättra kapaciteten och effektiviteten vid Godsstråket genom Bergslagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Godsstråket genom Bergslagen är en viktig länk för godstrafiken till och från Norrland och Bergslagen.

”Genom att adressera kapacitetsbrister och öka mötesmöjligheterna kommer projektet att bidra till minskade gångtider och förbättrat godsflöde längs sträckan. Dessutom kommer den ökade hastigheten i grenspåren att främja en smidigare och effektivare trafik”, skriver Norconsult.

Projekteringen kommer enligt bolaget att vara klar i november 2025 med byggnationen planerad att kunna ske under 2026.

De finansiella detaljerna hålls hemliga.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons