Nolatos nettoresultat i linje med förväntningarna (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Industriunderleverantören Nolato redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2023 i linje med analytikernas förväntningar.

Nettoomsättningen sjönk 14,7 procent till 2 478 miljoner kronor (2 905). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 590 miljoner kronor. Justerat för valuta sjönk försäljningen med 20 procent.

Ebitda-resultatet blev 333 miljoner kronor (386), med en ebitda-marginal på 13,4 procent (13,3).

Ebita-resultatet uppgick till 198 miljoner kronor (264), med en ebita-marginal på 8,0 procent (9,1).

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor (252). Rörelsemarginalen var 7,5 procent (8,7).

Resultatet före skatt var 192 miljoner kronor (241).

Resultatet efter skatt blev 155 miljoner kronor (190), analytikerkonsensus var på 152 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (0,71).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 240 miljoner kronor (131).

Nettoomsättningen har påverkats positivt av god tillväxt för Medical Solutions och ökad omsättning inom Industrial Solutions, medan kraftigt minskade volymer inom Integrated Solutions har påverkat negativt i andra kvartalet.

Omsättningsnedgången förklaras i sin helhet av fortsatt låga volymer inom affärsområde
Integrated Solutions.

– Koncernen har idag en mer diversifierad kundbas än tidigare och vi fortsätter arbetet med att ytterligare bredda densamma, sänka vår kostnadsmassa och öka vår effektivitet i syfte att förbättra vår lönsamhet. Även om vår omvärld är mer utmanande vässar vi kontinuerligt vår konkurrenskraft och står starkt rustade för att tillvarata affärsmöjligheter samt generera en lönsam och hållbar tillväxt över tid, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato i delårsrapporten.

Nolato, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning2 4782 590-4,3%2 905-14,7%
EBITDA333386-13,7%
EBITDA-marginal13,4%13,3%
EBITA198264-25,0%
EBITA-marginal8,0%9,1%
Rörelseresultat186252-26,2%
Rörelsemarginal7,5%8,7%
Resultat före skatt192241-20,3%
Nettoresultat1551522,0%190-18,4%
Resultat per aktie, kronor0,580,71-18,3%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons