Nelly Group vänder till vinst i Q2 (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering gäller vd-kommentar)

E-handelsbolaget Nelly Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 14,8 procent till 289 miljoner kronor (339,4).

”Det omfattande transformationsarbete som inleddes förra året börjar nu ge effekt, med tydliga första tecken på förbättringar i rätt riktning”, säger tillförordnad vd Helena Karlinder-Östlundh.

”Vi har under perioder även valt att driva försäljning genom prissänkningar för att säkerställa en god genomförsäljning av lagret under transformationen.”

Bruttovinsten blev 141,4 miljoner kronor (161,4), med en bruttomarginal på 48,9 procent (47,6).

Rörelseresultatet blev 7,7 miljoner kronor (-18,5), med en rörelsemarginal på 2,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljoner kronor (-19,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (-1,07).

Likvida medel uppgick till 150,2 miljoner kronor (83,3).

Nelly Group, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning289339,4-14,8%
Bruttoresultat141,4161,4-12,4%
Bruttomarginal48,9%47,6%
Rörelseresultat7,7-18,5
Rörelsemarginal2,7%
Nettoresultat4,5-19,4
Resultat per aktie, kronor0,17-1,07
Likvida medel150,283,380,3%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons