Nederman ökar omsättning och vinsten (uppdatering)

Publicerad

(Uppdateringen gäller vd-kommentar)

Miljöteknikbolaget Nederman redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade.

Omsättningen steg 39,2 procent till 1 631 miljoner kronor (1 172).

”Samtliga våra divisioner bidrog till koncernens positiva finansiella utveckling i kvartalet, men i en varierande omfattning. En stark basaffär, välfylld orderbok och tidigare förvärv gav Nederman Extraction & Filtration Technology ett nytt lyft i omsättning och resultat”, säger vd Sven Kristensson i en kommentar.

Justerat ebita-resultat blev 195,2 miljoner kronor (124,5).

Resultatet efter skatt blev 100,4 miljoner kronor (74,7), en ökning med 34,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,86 kronor (2,13), vilket innebär en ökning med 34,3 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 1 546 miljoner kronor (1 390), en ökning med 11,2 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 97,9 miljoner kronor (147,6).

”Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att utmaningar inom försörjningskedjan, hög inflation och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer. Dessutom kvarstår den geopolitiska osäkerheten. I denna makromiljö står Nederman dock starkt”, säger Kristensson.

Nederman, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång1 5461 39011,2%
Nettoomsättning1 6311 17239,2%
EBITA, justerat195,2124,556,8%
EBITA-marginal, justerat12,0%10,6%
Nettoresultat100,474,734,4%
Resultat per aktie, kronor2,862,1334,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet97,9147,6-33,7%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons