Nederman förvärvar danskt bolag för initialt 30 miljoner danska kronor

Publicerad

Miljöteknikbolaget Nederman ska köpa det danska bolaget Aagaard för en initial köpeskilling på 30 miljoner danska kronor.

Affären har en potentiell tilläggsköpeskilling om 3 miljoner danska kronor. Det finansieras genom kontanter och befintliga bankfaciliteter.

Under 2022 omsatte det förvärvade bolaget cirka 53 miljoner danska kronor. Omsättningen för 2023 väntas överstiga den för 2022.

Aagard utvecklar, producerar och installerar system för träbearbetnings- och möblertillverkningsindustrin globalt. Verksamheten ska integreras i Nedermans division Extraction & Filtration Technology (E&FT).

Det förvärvade företaget har en ebitda-marginal som ungefär motsvarar Nedermans och affären förväntas ha en positiv påverkan på vinst per aktie från dagens datum.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons