Navigo Invest ökar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Investmentbolaget Navigo Invest redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 501,2 procent till 150,3 miljoner kronor (25).

Rörelseresultatet blev 5,3 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 3,5 procent (2,8).

Resultatet efter skatt blev -31,8 miljoner kronor (-8,3). Resultat per aktie uppgick till -0,44 kronor (-0,44).

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kronor per preferensaktie.

Substansvärde per aktie låg på 11,55 kronor (9,92). En ökning med 16,4 procent i årstakt och en minskning med 16 procent mot tredje kvartalet.

”Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam ebitda-marginal om cirka 15 procent. Marginalen för det fjärde kvartalet blev lägre på grund av utmaningarna inom obligationsmarknaden. Vi skärper vårt finansiella mål till att vi nu vill uppnå 15 procents avkastning på justerat eget kapital varje år på moderbolagsnivå, ett mål som speglar en konkurrenskraftig ökning av substansvärdet per stamaktie varje år”, uppger vd Victor Örn i en kommentar.

Sammantaget ser Navigo Invest med försiktig optimism fram emot 2024.

När det gäller företagets NAV-bolag ser företaget med stor optimism på utvecklingen inom Chemgroup. Inom Vinga ser man en fortsatt avvaktande marknad.

Navigo Invest, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning150,325501,2%
Rörelseresultat5,30,7657,1%
Rörelsemarginal3,5%2,8%
Nettoresultat-31,8-8,3
Resultat per aktie, kronor-0,44-0,44
Substansvärde per aktie, kronor11,559,9216,4%
Årsutdelning per aktie, kronor0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons