Move About rapporterar lägre omsättning och minskad förlust

Publicerad

Bilpoolsbolaget Move About redovisar minskande omsättning och lägre omsättning i tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Siffrorna avser den kvarvarande verksamheten.

Nettoomsättningen sjönk 25,0 procent till 8,1 miljoner kronor (10,8).

Bruttoresultatet blev 4,5 miljoner kronor (9,1), med en bruttomarginal på 55,6 procent (84,3).

Ebitda-resultatet blev -1,8 miljoner kronor (-1,0).

Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor (-8,5).

Resultatet före skatt var -5,6 miljoner kronor (-9,8).

Resultatet efter skatt blev -5,6 miljoner kronor (-9,8).

Move About har nyligen slutfört försäljningen av den svenska verksamheten till OKQ8

– Det är såklart trist att inte kunna vidareutveckla affären efter allt arbete med att omstrukturera bolaget, men samtidigt är vi väldigt glada att OKQ8 nu kan ge både anställda, leverantörer och kunder stabilare förutsättningar att kunna driva utvecklingen framåt. Det är bara att konstatera att den expansion som koncernen sjössatte för ett par år sedan inte var hållbar ur ett finansiellt perspektiv då kapitalmarknadens horisont och riskaptit föll i takt med högre räntor och ett generellt osäkrare omvärldsklimat, säger Olof Jonasson, vd för Move About Group.

Move About, MkrQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning8,110,8-25,0%
Bruttoresultat4,59,1-50,5%
Bruttomarginal55,6%84,3%
EBITDA-1,8-1,0
Rörelseresultat-4,7-8,5
Resultat före skatt-5,6-9,8
Nettoresultat-5,6-9,8

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons