Moodys sänker utsikterna för Handelsbankens kreditbetyg – upprepar för övriga banker

Publicerad

Moodys bekräftar sitt kreditbetyg för de svenska bankerna Handelsbanken (Aa2), SEB och Swedbank (båda Aa3), men sänker utsikterna för Handelsbanken till negativa från stabila. Utsikterna för SEB och Swedbank är fortsatt stabila.

De bekräftade kreditbetygen uppges återspegla Moodys uppfattning om att svenska banker kommer att vara motståndskraftiga mot pågående utmaningar inom fastighetssektorn.

“Moody’s anser att bankerna har bra låneriktlinjer och starka buffertar när det gäller deras säkerheter (med relativt låga belåningsgrader), robust kapital och stark lönsamhet”, heter det.

Handelsbankens större exponering mot fastighetssektorn gör dock banken mer känslig för ett scenario med en djupare nedgång varför utsikterna sänks till negativa.

Moodys basscenario är att fastighetspriserna faller med 5-15 procent, men vid en djupare och större systemomfattande stress i sektorn kan prisfallet bli 20-40 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons