Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund ökade 4,30 procent i april – stark månad för Indien

Publicerad

Fonden Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund steg 4,30 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,68 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,77 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nifty Index noterade en uppgång på 1,2% i april och steg därmed för tredje månaden i rad. Samtidigt höll FED:s kommentarer om framflyttade räntesänkningar och den geopolitiska situationen investerarna oroliga.

En stor del av globala ekonomier kommer att genomgå val under 2024, inklusive Indien. För Indiens del kommer dock det sittande styrets troliga kontinuitet att säkerställa fortsatta stödjande politiska åtgärder.

I Indien uppges alla tre delar av investeringscykeln (bostäder, företagsinvesteringar och offentliga investeringar) nu vara igång, och därför bör en eventuell global avmattning ha begränsad inverkan på Indien enligt förvaltarna. På medellång sikt fortsätter man att vara konstruktiva gällande aktier och tror att Indien att uppnår en robust tillväxt under de närmsta åren.

Gällande fondens utveckling var industri, finans och sällansköpvaror positiva sektorer för fonden medan informationsteknik, kommunikationstjänster och allmännytta kom med negativa bidrag.

Baserat på konsensusuppskattningar förväntas Nifty Midcap 100-indexet uppnå en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 21 procent under perioden FY24-26E. Sektorer som BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) och sällanköpsvaror och -tjänster kommer enligt förvaltarna sannolikt att driva en robust vinsttillväxt.

De största innehaven i fondens portfölj var Delhivery, Prestige Estates Projects och CEAT med exponeringar om 2,88, 2,86 respektive 2,85 procent.

Finans, sällanköpsvaror och industri var de största sektorerna i fonden med exponeringar om 21,92, 18,89 respektive 15,75 procent.

Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent4,30
Index MM, förändring i procent5,68
Fond i år, förändring i procent5,77
Index i år, förändring i procent9,83

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons