Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity Fund ökade 2,76 procent i april – stark utveckling för indiska aktiemarknaden

Publicerad

Fonden Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity Fund steg 2,76 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,02 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Indiska aktiemarknaden utvecklades väl under rapportmånaden april och MSCI India-indexet nådde sin högsta nivå någonsin. Sektormässigt var det allmännyttiga bolag och kommunikationstjänster som presterade bäst, medan informationsteknologi och hälsovård var de främsta eftersläparna, där IT-bolagen överlag inte lyckades uppnå sina prognoser för omsättningstillväxten för helåret.

De indiska aktieflödena från utländska investerare vände till en nettosäljning i april, där merparten av försäljningen skedde under andra halvan av månaden. Reserve Bank of India (RBI) behöll status quo gällande styrräntan på 6,5 procent, med tanke på att tillväxten överraskade på uppsidan, oljepriserna närmade sig 90 dollar per fat och disinflationen i livsmedelssektorn var mindre än väntat.

Gällande fondens utveckling var fastighetssektorn och industrisektorn de starkaste bidragsgivarna medan material och informationsteknik var de mest negativa sektorerna.

Vidare skriver förvaltarna att den starka BNP-tillväxten, den dämpade inflationen och den återhämtade konsumtionen tyder på optimistiska utsikter för den indiska marknaden, och man tror att dessa förutsättningar kommer vara gynnsamma för att ta tillvara på potentiella tillväxtmöjligheter.

Fonden strävar efter att identifiera och investera i befintliga och nya branschledare som har en stark och konkurrenskraftig affärsmodell för att säkra en ledande position inom branschen ur ett långsiktigt perspektiv.

I Indien är förvaltarna fortsatt optimistiska när det gäller högkvalitativa företag inom sektorerna sällanköpsvaror och tjänster, industri, finans, hälsovård och fastigheter, eftersom man tror att dessa områden kommer att vara Indiens viktigaste tillväxtmotorer på medellång sikt.

De främsta bidragsgivarna till den relativa utvecklingen under månaden var Sobha Limited, Prestige Estates Projects och Lemon Tree Hotels. I den negativa vågskålen fanns istället HCL Technologies, Dalmia Bharat och Apollo Hospitals.

De största innehaven i fondens portfölj var ICICI Bank, Infosys och Reliance Industries med exponeringar om 9,61, 5,69 respektive 5,61 procent.

Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity Fund, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent2,76
Index MM, förändring i procent2,32
Fond i år, förändring i procent8,02
Index i år, förändring i procent8,58

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons