Minskad omsättning och vinst för SJ under andra kvartalet

Publicerad

Statliga tågoperatören SJ redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 4,3 procent till 2 651 miljoner kronor (2 769).

Rörelseresultatet blev 132 miljoner kronor (582), med en rörelsemarginal på 5,0 procent (21,0). Minskningen är hänförlig till att motsvarande period i fjol gynnades starkt av förändring av avsättningar samt statliga bidrag som hade syftet att minska effekterna från coronapandemin.

Resultatet efter skatt blev 96 miljoner kronor (437), en minskning med 78,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 295 miljoner kronor (450).

– Omfattande förberedelser gjordes för att säkra kundomhändertagandet under sommaren. SJ fortsätter även sina viktiga investeringar i nya och moderniserade tåg för att förbättra kundupplevelsen. Lägre punktlighet påverkade SJ:s Nöjd kundindex (NKI) negativt, skriver vd Monica Lingegård i en kommentar.

SJ, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning2 6512 769-4,3%
Rörelseresultat132582-77,3%
Rörelsemarginal5,0%21,0%
Nettoresultat96437-78,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet295450-34,4%

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons