Minesto ökade förlusten under 2021

Publicerad

Havsenergibolaget Minesto redovisar ingen omsättning under helåret 2021. Rörelseförlusten ökade jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Intäkterna, vilka huvudsakligen utgörs av aktiverat arbete för egen räkning, uppgick till 41,9 miljoner kronor (44,0).

Rörelseresultatet blev -20,1 miljoner kronor (-13,1).

Resultatet före skatt var -18,8 miljoner kronor (-16,7).

Resultatet efter skatt blev -14,9 miljoner kronor (-13,3), och per aktie -0,11 kronor (-0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -20,4 miljoner kronor (86,4).

Likvida medel uppgick till 150,9 miljoner kronor (104,4).

Bolaget har på grund av pandemin nyligen beslutat att koncentrera sin operativa verksamhet till Vestmannasund på Färöarna.

”Under det befintliga elköpsavtalet med vår kund och samarbetspartner på Färöarna, elbolaget SEV, är planen att under 2022 först installera två D4-system och därefter ett D12-system – vårt första kraftverk i megawattskala – för nätansluten drift i Vestmannasund”, säger vd Martin Edlund.

Minesto, Mkr20212020FörändringNettoomsättning00Rörelseresultat-20,1-13,1Resultat före skatt-18,8-16,7Nettoresultat-14,9-13,3Resultat per aktie, kronor-0,11-0,11Kassaflöde från löpande verksamhet-20,486,4Likvida medel150,9104,444,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons