Mindark kv3 2023: Tillväxt som förväntat – Carlsquare

Publicerad

Mindark PE (”Mindark” eller ”Bolaget”) uppvisade under kv3 2023 en nettoomsättning på 22,9 MSEK – i linje med vår prognos. Tillväxten uppgick till 7,1%, varav 2,5% av tillväxten är hänförligt till en starkare dollarkurs.

Under kv3 har Bolaget fortsatt anpassa sig till den nya vardagen efter omstruktureringen som gjordes tidigare i 2023. Det samtidigt som arbetet med bytet av spelmotor till Unreal Engine 5 pågår för fullt. Carlsquare Equity Research justerar motiverat värde till 4,2 (4,3) kronor per aktie.

https://carlsquare.com/sv/analys-mindark-pe-kv3-2023-tillvaxt-som-forvantat/

Carlsquare

Annons