Midway Holding minskar omsättning och vinst

Publicerad

Industribolaget Midway Holding minskade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 4,9 procent till 311 miljoner kronor (327). Organiskt minskade försäljningen 23 procent.

Bruttovinsten blev 111 miljoner kronor (102), med en bruttomarginal på 35,7 procent (31,2).

Ebita-resultatet blev 32 miljoner kronor (38), med en ebita-marginal på 10,3 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (37), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (11,3).

Resultatet före skatt var 33 miljoner kronor (34). Resultatet efter skatt blev 25 miljoner kronor (27).

Resultat per aktie hamnade på 0,91 kronor (0,99).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17 miljoner kronor (6).

Midway Holding, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning311327-4,9%
Bruttoresultat1111028,8%
Bruttomarginal35,7%31,2%
EBITA3238-15,8%
EBITA-marginal10,3%11,6%
Rörelseresultat3037-18,9%
Rörelsemarginal9,6%11,3%
Resultat före skatt3334-2,9%
Nettoresultat2527-7,4%
Resultat per aktie, kronor0,910,99-8,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet176183,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons