Midway Holding: Förbättrade marginaler trots lägre volymer och negativ mixeffekt – Penser

Publicerad

Q2-resultatet svagare än väntat men visar ändå på styrka i en svår marknad

Nettoomsättningen minskade med 5% till 311 mkr (327). Det organiska fallet var 23%, men förvärv kompenserade med 17% och en positiv valutaeffekt bidrog med 2%. Vad gäller det kraftiga organiska fallet är det viktigt att poängtera att Q2 2022 var ett rekordkvartal då verksamheten tände på alla cylindrar. Bruttomarginalen ökade till 36% från 32% q/q vilket tyder på att bolaget kompenserat dyrare insatsvaror med höjda försäljningspriser. EBIT minskade med 16% till 30 mkr (38) och EBIT-marginalen blev således 9,6% (11,3%). Vi vill lyfta fram att EBIT-marginalen är tillbaka på en tillfredställande nivå vilket är ett tecken på att bolagets kostnadsbesparingar gett effekt.

https://docs.penser.se/research/2947-A/midway_q2.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/forbattrade-marginaler-trots-lagre-volymer-och-negativ-mixeffekt-midway-holding

Penser Access

Annons