Midsummer: Återupptagen bevakning med nytt motiverat värde efter nyemission – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Återupptagen bevakning med motiverat värde 2,5-3,3

Vi återupptar bevakning av Midsummer med ett nytt motiverat värde på 2,5-3,3 kr/aktie efter den senaste emissionen. Kapitalanskaffningen gör att bolaget under kontrollerade former bör kunna ta sig till lönsamhet, vilket enligt våra nya prognoser innebär en break-even på EBITDA-nivå i 2025. Vår nya prognos för EBITDA 2025e är 1 mkr (17 mkr), även om de procentuella förändringarna är väsentliga. Vi sänker motiverat värde till 2,5-3,3 per aktie (4,5-5,0) på grund av lägre försäljningsprognoser för 2024e och nytt antal aktier. Midsummer står inför en väsentlig expansion av verksamheten då den nya fabriken i Italien taktar på som planerat, vilket ger goda förutsättningar att ta del av den strukturellt kraftigt växande marknaden för solenergi i Europa. Samtidigt bör bidraget från den Italienska staten på sammanlagt 175 mkr kunna betalas ut i stort sett som planerat. Risken är fortsatt hög, men minskar i takt med att expansionen av verksamheten i Italien fortgår.

https://mfn.se/a/penser-access/midsummer-aterupptagen-bevakning-med-nytt-motiverat-varde-efter-nyemission

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/12/mids_jan_24.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons