Midsona minskar omsättning och vinst i Q2 – svag efterfrågan på ekologiska produkter

Publicerad

Konsumenthälsovårdsbolaget Midsona redovisar minskande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 6,6 procent till 893 miljoner kronor (956). Den organiska försäljningstillväxten var -11,0 procent (-2,3).

”Årets andra kvartal var utmanande, framför allt på grund av en svag efterfrågan för kategorin ekologiska produkter, men också på grund av svag svensk och till viss del norsk valuta”, säger vd Peter Åsberg.

Ebitda-resultatet blev 25 miljoner kronor (28), med en ebitda-marginal på 2,8 procent (2,9). Justerat ebitda-resultat uppgick till 39 miljoner kronor (34), med en justerad ebitda-marginal på 4,4 procent (3,6).

”Bruttomarginalen för kvartalet förbättrades betydligt jämfört med föregående år. Det är en direkt effekt av genomförda prisökningar, men förbättringen skulle varit avsevärt större om det inte varit för negativa valutaeffekter, fortsatt höga priser på insatsvaror och lägre försäljningsvolymer”, fortsätter vd:n.

Rörelseresultatet blev -15 miljoner kronor (-13). Justerat rörelseresultat blev -1 miljoner kronor (-7).

Resultatet före skatt var -30 miljoner kronor (-27). Resultatet efter skatt blev -32 miljoner kronor (-20). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,28).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17 miljoner kronor (54).

”Vårt arbete med att effektivisera bolaget och produktportföljen fortgår. Under kvartalet har vi avvecklat olönsamma och underpresterande varumärken och produkter, vilket minskat komplexiteten och som på sikt kommer att förstärka lönsamheten”, utvecklar Åsberg.

Han fortsätter.

”Vi har fortsatt fokus på rörelsekapital och då särskilt varulager, där kapitalbindningen reducerats med över 100 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år”.

Midsona, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning893956-6,6%
Organisk försäljningstillväxt, procent-11,0-2,3
EBITDA2528-10,7%
EBITDA-marginal2,8%2,9%
EBITDA, justerat393414,7%
EBITDA-marginal, justerad4,4%3,6%
Rörelseresultat-15-13
Rörelseresultat, justerat-1-7
Resultat före skatt-30-27
Nettoresultat-32-20
Resultat per aktie, kronor-0,22-0,28
Kassaflöde från löpande verksamhet1754-68,5%

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons