Micro Systemation ökar omsättning och stärker orderingången

Publicerad

Teknikbolaget Micro Systemation redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad.

Omsättningen steg 20,2 procent till 104,7 miljoner kronor (87,1). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 15 procent.

Rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor (2,7), med en rörelsemarginal på 2,6 procent (3,1). Rörelseresultatet justerat för avgångsvederlag i samband med vd-bytet uppgick till 9,2 miljoner kronor (2,7).

Resultatet före skatt var 3,2 miljoner kronor (3,4).

Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (2,7), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 21,7 miljoner kronor (1,0). Det förbättrade kassaflödet beror dels på periodens resultat men också på en positiv förändring i rörelsekapitalet.

Den totala orderingången uppges ha utvecklats väl under andra kvartalet och omsättningen ökade med 20 procent jämfört med samma period 2022.

Kvartalet uppges präglas av en stabil orderingång där nyförsäljningen fortsätter att öka på de flesta av bolagets marknader.

”Det andra kvartalet under 2023 stod för fortsatt hög aktivitet, vilket resulterade i ett framgångsrikt kvartal på de flesta marknader där MSAB verkar. Vi tecknade ett flertal viktiga kontrakt, men framförallt var förnyelsegraden av våra extraktions- och analysmjukvarulicenser mycket hög”, skriver bolagets vd, Mikael Falkovén.

Micro Systemation, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning104,787,120,2%
Rörelseresultat2,72,70,0%
Rörelsemarginal2,6%3,1%
Resultat före skatt3,23,4-5,9%
Nettoresultat2,92,77,4%
Resultat per aktie, kronor0,160,156,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet21,71,02 070,0%

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons