Medimi nådde inte uppsatt mål för omsättningen – jobbat hårt på att hålla nere kostnader

Publicerad

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 66,7 procent till 1,0 miljoner kronor (0,6). Vd Johan Wiesel uppger att bolaget inte riktigt uppnådde sitt mål för omsättningen.

”Årets sista kvartal blev det sjätte i ordningen med ökad försäljning, om än inte fullt ut i den utsträckning som vi hade hoppats på, vilket gjorde att vi inte riktigt nådde vårt högt uppsatta mål om dubblad omsättning. Framför allt har Danmark fortsatt att växa under året medan uppstartsprojekten i övriga nordiska länder genererade marginell tillväxt”, skriver han.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet före och efter skatt var -3,9 miljoner kronor (-4,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,004 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,9 miljoner kronor (-4,7).

Likvida medel uppgick till 12,3 miljoner kronor (10,6).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 469 miljoner kronor (499).

Johan Wiesel uppger att bolaget jobbat hårt på att hålla nere kostnaderna eftersom råvarupriset och leverantörskostnader stiger.

”Under fjärde kvartalet har detta resulterat i en väsentligt lägre kostnad jämfört med samma period för ett år sedan och också lägre än tidigare kvartal under 2023. Arbetet med att begränsa fasta kostnader och användningen av externa resurser fortsätter under 2024”, skriver han.

Wiesel uppger att den viktigaste händelsen under kvartalet var ett avtal med FSC.

”Kvartalets viktigaste händelse och en av Medimis största framgångar någonsin, är ramavtalet med Faelles Service Center (FSC) i Region Midtjylland. Det treåriga avtalet omfattar 19 kommuner som kan avropa Medimi®Smart efter behov”, skriver vd Johan Wiesel.

Medimi, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning1,00,666,7%
Rörelseresultat-3,8-4,3
Resultat före skatt-3,9-4,3
Nettoresultat-3,9-4,3
Resultat per aktie, kronor-0,004-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,9-4,7
Likvida medel12,310,616,0%
Årsutdelning per aktie, kronor00

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons