Maven Wireless: Rekordstor orderbok bäddar för tillväxt – Analyst Group

Publicerad

Under det fjärde kvartalet 2021 erhöll Maven orders från sex nya kunder, samtidigt som Bolaget erhållit tre strategiska ramavtal, vilket bäddar för säkrare kassaflöden och merförsäljning framgent. Med hänsyn till detta, samt att Bolaget fortsätter att expandera på samtliga existerande marknader runt om i Europa, Asien och Mellanöstern, estimerar Analyst Group att omsättningen kommer stiga till ca 133 MSEK under år 2022, därefter prognostiseras Maven fortsatt kunna skala upp Bolagets omsättning, för att tills år 2023 nå intäkter om ca 251 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett potentiellt nuvärde om 15,9 kr per aktie i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/maven-wireless-q4-21/

Analyst Group

Annons