Mangold sänker motiverade värdet för XP Chemistries – fortsatt stor uppsida

Publicerad

Mangold har gjort en ny uppdragsanalys av bioteknikbolaget XP Chemistries i vilken man bedömer att bolaget kan nå upp till de försäljningsprognoser som sattes i initialanalysen.

Det är också möjligt att bolaget når vinst 2026 med hjälp av ökade produktions- och försäljningsvolymer, enligt Mangold. Denna prognos faller under basscenariot.

På kort sikt ser Mangold en viktig trigger i att XP Chemistries säkrar regulatoriska godkännanden inom marknadsområdet Feed.

När det kommer till motiverade värdet väljer Mangold att skruva ned det från 6,36 till 4,8 kronor per aktie. Detta eftersom kostnaderna översteg prognosen för 2021. Den nya riktkursen motsvarar en fortsatt hög uppsida på cirka 130 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons