Maha Energy undersöker möjliga avyttringar i Brasilien och USA

Publicerad

Oljebolaget Maha Energy undersöker möjligheterna för att avyttra sina tillgångar i Brasilien och USA, framgår det av ett pressmeddelande.

Gällande den amerikanska verksamheten har Maha mottagit ett bud för sina olje- och gastillgångar.

För de brasilianska tillgångarna för Maha en diskussion med en motpart inom olje- och gasindustrin om en eventuell försäljning.

”I linje med bolagets nya strategiska positionering har styrelsen analyserat en optimering av bolagets tillgångsportfölj för att förbättra sin kapitalstruktur och undersöker potentiella förvärvs- och försäljningstransaktioner”, skriver Maha Energy i en kommentar.

Inget avtal har ännu ingåtts med någon part. I båda fallen utför motparten en due diligence.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons