Lovisagruvan bedömer att överskottet från Pahtohavareprojektet kan bli 70 miljoner kronor per år

Publicerad

Gruvbolaget Lovisagruvan har uppdaterat de finansiella kalkylerna för Pahtohavareprojektet, ett projekt som bolaget avser att lämna in en bearbetningskoncession för i juli nästa år.

Företaget bedömer att det kassamässiga överskottet från projektet kan bli 70 miljoner kronor per år under en 15-årsperiod.

Flera faktorer är mer tydliga idag än när man gjort antaganden tidigare. De antagna brytningskostnaderna har fått säkrare bestämning genom de diskussioner och offerter som erhållits. Kopparprisantagandet har anpassats till vad som gäller i andra liknande sammanhang idag, nämligen 9 000 dollar per ton och en dollarkurs på 9,00, alltså 81 000 kronor per ton. Nu är priset cirka 89 000 kronor per ton.

Med de nya antagandena beträffande brytningskostnader och metallpriser har ett antal olika dagbrottsoptimeringar provats och speciellt två scenarier studeras extra noga. Med de högre priserna och något lägre brytningskostnaderna blir naturligen den brytvärda mineralresursen större och medelhalten lägre. I det ena scenariot undersöks en tioårig projektperiod med brytning av cirka 1,5 miljoner ton med en kopparhalt, Cu, om 1,3 procent. I det andra scenariot sker det brytning i 20 år med 2,2 miljoner ton med en kopparhalt om 1 procent och 0,3 gram guld.

”När nu nivån på brytningskostnaderna har ett fastare underlag och man samtidigt vet att själva driftkostnaden för lakning och electrowinning inte är så hög kan det löpande kassamässiga överskottet indikeras. Det innebär därmed att utrymmet för den förmodat höga investeringskostnaden för anläggningen också kan ramas in”, skriver Lovisagruvan.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons