Loomis miljardförvärvar italienskt kontanthanteringsbolag

Publicerad

Kontanthanteringsbolaget Loomis har ingått avtal om att förvärva Milanobaserade kontanthanteringsbolaget Cima för initialt 132 miljoner euro, motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor, på kassa och skuldfri basis.

En tilläggsköpeskilling på upp till 17,5 miljoner euro kan tillkomma, baserat på Cimas ebitda-resultat under 2024. Den fasta köpeskillingen motsvarar en ebitda-multipel på 8x för räkenskapsåret 2022. Den totala köpeskillingen vid fullt utbetald tilläggsköpeskilling (totalt 149,5 miljoner euro) beräknas vara lägre än 8x ebitda.

Cima utvecklar automatiserade kontanthanteringsenheter för validering, uppräkning, bearbetning och säker deponering av sedlar och mynt. Med sina 120 anställda omsatte bolaget 66 miljoner euro 2022. Tidigare har bolaget visat ”starka finansiella resultat”.

Förvärvet kan finansieras med tillgänglig kassa och existerande kreditfaciliteter.

Inklusive transaktions- och integrationskostnader förväntas förvärvet ha en positiv inverkan på rörelseresultatet (ebita) och vinst per aktie för 2023.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons