Logistea tecknar avsiktsförklaring om förvärv för 770 miljoner

Publicerad

Fastighetsbolaget Logistea har ingått avsiktsförklaring om förvärv av 15 fastigheter till ett fastighetsvärde om 770 miljoner kronor.

Affären avses finansieras dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor per aktie motsvarande 82,5 miljoner kronor, genom eget kapital samt genom bankfinansiering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Hyresintäkten uppgår till cirka 52 miljoner kronor per år.

Parternas avsikt är att förvärvsavtal ska ingås under mars. Tillträde väntas i mitten av maj.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons