Logistea ska genomföra nyemission på 350 miljoner kronor

Publicerad

Fastighetsbolaget Logistea avser att genomföra en nyemission på 350 miljoner kronor, före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen syftar till att finansiera bolagets tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå ett fastighetsvärde om 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Emissionen kommer att vara fullt garanterad. Styrelsen avser att återkomma med villkor i mitten av mars.

”Logistea har en offensiv förvärvsstrategi med målsättning att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Att några av bolagets största aktieägare garanterar nyemissionen genom sina tecknings- och garantiåtaganden bekräftar deras tilltro till Logistea och möjliggör för bolaget att realisera affärsplanen och agera vid attraktiva affärsmöjligheter”, säger vd Niklas Zuckerman i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons