Lipidor: Närmar sig viktiga data – Penser

Publicerad

Odramatiska siffror

Rapporten för Q4 2021 innehöll inga stora överraskningar. Som förväntat hade Lipidor inga intäkter under perioden, då projekten ännu är i utvecklingsfas. Rörelsekostnaderna ökar med en högre aktivitet i projekten och takten var något högre än vad vi hade räknat med. Finansiellt är läget fortsatt stabilt, med en kassa per den sista december 2021 om 51,3 mkr, som vi bedömer ger finansiering in i 2023.

https://docs.penser.se/a/2615/LipiQ42021.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/narmar-sig-viktiga-data-lipidor

Penser Access

Annons