Lightair rapporterar betydligt lägre förlust

Publicerad

Luftreningsbolaget Lightair redovisar ökande omsättning under helåret 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade avsevärt jämfört med 2022.

Omsättningen steg 19,0 procent till 16,3 miljoner kronor (13,7). Sett enbart till andra halvåret var tillväxten 10 procent.

Ebitda-resultatet blev -12,9 miljoner kronor (-20,3).

”Vi behöver fortsätta att arbeta med att förbättra vår finansiella hållbarhet, vilket återspeglas i vårt negativa rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som fortfarande är i behov av förbättring. Vi arbetar med att kontrollera kostnaderna och att effektivisera verksamheten”, säger vd Peter Svensk.

Rörelseresultatet blev -16,5 miljoner kronor (-49,7).

Resultatet före skatt var -16,6 miljoner kronor (-49,8).

Resultatet efter skatt blev -16,6 miljoner kronor (-51,8), och per aktie -0,20 kronor (-0,96).

Orderingången landade på 16,6 miljoner kronor (13,0), en ökning med 27,7 procent mot föregående år.

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -11,2 miljoner kronor (-9,8).

Likvida medel uppgick till 2,7 miljoner kronor (14,6).

Lightair har ingått ett aktieägarlån om 5 miljoner kronor. Bolaget utvärderar även olika alternativ för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av sin expansionsstrategi.

Lightair, Mkr20232022Förändring
Orderingång16,613,027,7%
Nettoomsättning16,313,719,0%
EBITDA-12,9-20,3
Rörelseresultat-16,5-49,7
Resultat före skatt-16,6-49,8
Nettoresultat-16,6-51,8
Resultat per aktie, kronor-0,20-0,96
Kassaflöde från löpande verksamhet-11,2-9,8
Likvida medel2,714,6-81,5%
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor00

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons